Cara ke 4 Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat
Cara ke 4 Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

Cara ke 4 Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

Diposting pada

cara-4-untuk-menyelesaikan-persamaan-kuadrat

Kita akan membahas cara ke 4 untuk  Menyelesaikan Persamaan Kuadrat yang Akar – akar nya Mempunyai Hubungan dengan Akar – akar  Kuadrat lain. Seperti cara – cara yang lain cara ke 4 tidak susah. Mari perhatikan rumus sebagai berikut :

Akar – akar persamaan kuadrat baru

cara-4-untuk-menyelesaikan-persamaan-kuadrat-1

agar lebih paham perhatikan soal – soal dan pembahasan berikut ini :

tentukan persamaan kuadrat baru misalkan a dan b adalah akar – akar dari

3x2 + 6x + 4 = 0. Maka tentukan yang akar – akar nya sebagai berikut :

cara-4-untuk-menyelesaikan-persamaan-kuadrat-2

penyelesaian :

cara-4-untuk-menyelesaikan-persamaan-kuadrat-3

Maka persamaan kuadrat yang baru adalah

Dik : a = 3, b =6 , c = 4

a(kx)2 + b(kx) + c = 0

3(3x)2 + 6(4x) + 4 = 0

3(9x2) + 6(4x) + 4 = 0

27x2 + 24x + 4 = 0

cara-4-untuk-menyelesaikan-persamaan-kuadrat-4

Maka persamaan kuadrat yang baru adalah

Dik : a = 3, b =6 , c = 4

a(kx)2 + b(kx) + c = 0

3(2x)2 + 6(5x) + 4 = 0

3(4x2) + 6(5x) + 4 = 0

12x2 + 30x + 4 = 0

cara-4-untuk-menyelesaikan-persamaan-kuadrat-5

Maka persamaan kuadrat yang baru adalah

Dik : a = 3, b =6 , c = 4

a(kx)2 + b(kx) + c = 0

3(6x)2 + 6(3x) + 4 = 0

3(36x2) + 6(3x) + 4 = 0

216x2 + 18x + 4 = 0

cara-4

Maka persamaan kuadrat yang baru adalah

Dik : a = 3, b =6 , c = 4

a(kx)2 + b(kx) + c = 0

3(8x)2 + 6(8x) + 4 = 0

3(64x2) + 6(8x) + 4 = 0

192x2 + 48x + 4 = 0

cara-4

Maka persamaan kuadrat yang baru adalah

Dik : a = 3, b =6 , c = 4

a(kx)2 + b(kx) + c = 0

3(2x)2 + 6(2x) + 4 = 0

3(4x2) + 6(2x) + 4 = 0

12x2 + 12x + 4 = 0

 

Terimakasih semoga ilmu yang di dapat bermanfaat dan berguna.